بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل به دو رشته شخص ثالث و بدنه تقسیم می شود :
بیمه شخص ثالث یا بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری کاملاً اجباری برای هر وسیله چرخ دار موتوری طبق قانون می باشد.
این بیمه دارای پوششهای مالی و جانی می باشد. در سال 1398 حداقل پوشش مالی 90،000،000 ريال و پوششهای جانی در ماههای حرام 3،080،000،000 ريال می باشد ، که این پوششها در هر سال تغییر می یابد.
لطفاً جهت دریافت حق بیمه اتومبیل خود از طریق زیر با ما در ارتباط باشید.
بیمه بدنه بیمه ای است اختیاری که صاحب هر وسیله نقلیه آن را می تواند بیمه نماید.
ارزش خودرو در روزی که شخص می خواهد آن را بیمه نماید جزء یکی از ملاکهای تعیین حق بیمه می باشد.
پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که ماشین خود را حتماً بیمه نمایید.
(با توجه به پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث ماشین مقصر تا سقف خودروی متعارف ، الباقی آن را می توانید از بیمه بدنه خود دریافت نمایید.) لطفاً جهت دریافت حق بیمه اتومبیل خود از طریق زیر با ما در ارتباط باشید